AyanoTarh

خبراینستاگرام مبنی برنمایش پست ها بر اساس علاقه مندی های کاربران

خبر الگوریتم هوشمند انستاگرام برای ترتیب نمایش

مدیران فیسبوک در ماه مارس از تصمیم جدیدی خبردادند و گفتند که در آینده اولویت بندی نمایش پست های اینستاگرام بر اساس علاقه مندی های کاربران خواهد بود، که همین موضوع باعث عصبانیت بسیاری از طرفداران این شبکه اجتماعی شد، اما بتازگی خبر جدیدی در این خصوص منتشر شده...

اینستاگرام در خبر گذشته از الگوریتم هوشمندی اطلاع داد که پست ها را بسته به علاقه مندی و اهمیت برای کاربر بیننده اولویت بندی کرده و پست مهم از نظر این کاربر را بالاتر از سایر پست ها به نمایش می گذارد. این شیوه نمایش پست با شیوه قدیمی اینستاگرام که جدیدترین پست ها را بالاتر از سایرین به نمایش می گذاشت، تفاوت زیادی داشت. 

درادامه ماجرا، خشم کاربران درباره این تصمیم آنقدر بالا گرفت که اینستاگرام مجبور شد تا از تصمیم خود منصرف شود. بعد از خبر انصراف اینستاگرام از تصمیم خود، کاربران مخالف این تصمم نفس راحتی کشیدند و موضوع تقریبا به دست فراموشی سپرده شد.

اما طبق گزارشی هایی که در چند روز گذشته منتشر شد، اینستاگرام بنا دارد ضمن اینکه این امکان را راه اندازی کند، برخلاف وعده داده شده امکان فعال و غیر فعال سازی آن را نیز از کاربران بگیرد!!!

البته دلیل سازندگان این نرم افزار شبکه اجتماعی منطقی به نظر می رسد زیرا آنها معتقدند 70% از پست ها کابران چون بر اساس زمان نمایش ترتیب شده اند از دست میود و کاربران آنها ا نمیبینند! و آنها با راه اندازی این اسکیپت هوشمند می خواهند تا این مشکل را حل کنند.

همچنین از با توجه با این که احتمال گم شدن پست های تجاری و تبلیغاتی در فید کاربران اینستاگرام زیاد بود، اینستاگرام به تازگی ابزار جدیدی هم برای راه اندازی تجاری صفحات کسب و کارها معرفی کرده تا بتوانند پست ها را به تبلیغات تبدیل نموده و کاربران به خصوصی را با آن هدف بگیرند.

 

مقاله های مرتبط